slide_bg

《基本商業(校本單元版)》

《 基本商業 ( 校本單元版 ) 》 涵蓋香港課程發展議會頒布的 「 科技教育學習領域課程指引 —— 課程補充資料 」 ( 2013 )  的 「 策略和管理 」 內全部單元,以及 「 基本商業科課程綱要 」 中的主要單元課題。適合中一至中三的學生使用。

最新消息

卓思出版社有限公司 昭明出版社有限公司 版權所有 © 2018